Onko tunneilla ero ihmisen älykkyyden ja AI: n välillä?


Vastaus 1:

Se on osa eroa, mutta ei koko eroa. Ero on tietoisuus.

Ihmiskunta kokee älykkyyden irrottamisen tietoisuudesta. Yhä enemmän havaitsemme, että mikä tahansa tehtävä, jonka pystymme suorittamaan, voidaan tehdä paremmin koneoppimisalgoritmilla, jos sillä on riittävästi tietoa, mallin monimutkaisuus ja aika. Älykkyys on objektiivinen tehtävä.

Tunteet ovat täysin tietoisia kokemuksia kuin objektiivisia ilmiöitä. Tunteet ovat osa subjektiivisesti koettua tietoista mielentilaa, yhdessä subjektiivisesti koetun aistitiedon kanssa. Sikäli kuin tiedämme, tiede ei tiedä mitään tapoa objektiivisesti verrata mielentilojen kokemuksia.

Voitaisiin väittää, että AI voi tuntea "pseudo-tunteita", koska malli voi laskea toimintatodennäköisyydet, jotka vastaavat tunteiden johtamaa intuitiota. Mutta koska nämä toimintatodennäköisyydet ovat objektiivisia kokonaisuuksia, jotka ovat ulkoisesti havaittavissa, emme voi sanoa, että ne ovat tunteita.